47036 - Η σκακιέρα της μιτσιάς

Ν. Λυγερός

Ανδρέας: Ξέρεις τι έμαθε στην κόρη μας;
Ιωάννα: 
Τι έκανε πάλι;
Ανδρέας: 
Όχι μην ανησυχείς…
Ιωάννα:  
Λοιπόν…
Ανδρέας: 
Της έμαθε την αρχή της Ισπανικής παρτίδας.
Ιωάννα:  
Και γιατί ισπανική;

Ανδρέας: 
Δεν ξέρω ακριβώς… έδωσε μεγάλη σημασία στη σκακιέρα.
Ιωάννα:  
Το δώρο.
Ανδρέας: 
Το έργο, είπε.
Ιωάννα:  
Τώρα που το σκέφτηκα μήπως έχει σχέση με την ανακατάληψη της Ισπανίας που έλεγε σ’ ένα μάθημα;

Ανδρέας: 
Τώρα που το λες… βγάζει και συμβολικό νόημα.
Ιωάννα:  
Μόνο τυχαίο δεν είναι που μαθαίνει στο παιδί μας τεχνικές απελευθέρωσης.
Ανδρέας: 
Πάντως η μικρή είπε ότι ήταν υπέροχο το μάθημα.

Ιωάννα:  
Την απελευθερώνει πιο γρήγορα από εμάς.
Ανδρέας: 
Αυτή δεν έζησε την εισβολή.
Ιωάννα:  
Αλλά θα ζήσει την απελευθέρωση.
Ανδρέας: 
Της μαθαίνει την αξία της ελευθερίας.
Ιωάννα:  
Μην ξαφνιαστείς αν την πάει στα εγκλωβισμένα για μάθημα.
Ανδρέας: 
Κι εμείς εκεί θα είμαστε.
Ιωάννα:  
Τι άλλο έκαναν στο μάθημα;
Ανδρέας: 
Αόρατο πιάνο!

Ιωάννα:  
Τι άλλο θα ακούσω από αυτόν τον άνθρωπο. Αφού ξέρεις…
Ανδρέας: Ξέρω. Αλλά αυτός δεν ήξερε και το έκανε.