47042 - Η κοινή ιστορία

Ν. Λυγερός

Η κοινή ιστορία
είναι πιο σημαντική
από τα κοινά συμφέροντα
διότι αυτή δεν αλλάζει
και δεν εξαγοράζεται
για οικονομικά οφέλη
έτσι είναι ικανή
να θεμελιώσει
μια ισχυρή σχέση
που έχει
τη δυνατότητα
να μετατραπεί
σε δεσμό
αφού γίνεται
διαχρονική
μέσω
Χρονοστρατηγικής.