47123 - Μη σκύβεις

Ν. Λυγερός

Μη σκύβεις
επειδή
άκουσες
διαταγή
ακολούθα
μόνο
τις συμβουλές
διότι αυτές
προέρχονται
από την ίδια
την Ανθρωπότητα
που θέλει
να προστατέψει
τους αθώους.

Close Menu