4713 - Ακούγοντας Mozart

Ν. Λυγερός

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου

Ακούγοντας Μότσαρτ

δεν μεταφερόμαστε

στην Αυστρία ή στη Γερμανία

αλλά στον ανθρώπινο χρόνο.

Καμία έρευνα πάνω στην τέχνη

δεν έχει ξεπεράσει τόσο πολύ

την τεχνική με την ευφυΐα της

για να καταλήξει στη δημιουργία του έργου

που υπερβαίνει με την ύπαρξή του

τα όρια μιας ζωής

ακατάληπτης για μια κοινωνία

ανίκανη να αποδεχθεί τη διαφορά

συμφυή στην ανθρώπινη διάνοια.