47131 - Τα σχέδια και οι χάρτες

Ν. Λυγερός

Όλα τα σχέδια που υπάρχουν αν δεν υποστηρίζονται με χάρτες που είναι ικανοί να αντέξουν το βάρος της Χρονοστρατηγικής, είναι καταδικασμένα να απορριφθούν, διότι η μνήμη της αναβαθμισμένης ιστορίας μόνο λεπτομέρεια δεν είναι, αφού έχει την ενίσχυση της στρατηγικής. Έτσι πρέπει να αναλύσεις τις διμερείς συμφωνίες που δεν έχουν υπόβαθρο και βασίζονται αποκλειστικά σε μία ιδεολογική θεώρηση των πραγμάτων που είναι εκ φύσης ρηχή, διότι δεν έχει το πάχος χρόνου για να σταθεροποιηθεί εντός της ιστορίας. Με άλλα λόγια τα σχέδια μπορούν να φτάσουν εύκολα στο επίπεδο της επικαιρότητας, αλλά δύσκολα σε αυτό της ιστορίας. Είναι στην ουσία κομμάτια λήθης που προσπαθούν να εισβάλλουν μέσα στη μνημοσύνη. Είναι λοιπόν καθήκον μας να τα αντιμετωπίσουμε αφού ξέρουμε ότι λειτουργούν ενάντια στην Ανθρωπότητα. Συνεπώς η Χρονοστρατηγική μέσω των χαρτών μάς δίνει εργαλεία αποτροπής τέτοιων επιθέσεων της βαρβαρότητας. Είναι επίσης σημαντικό να μελετάμε τη θεμελίωση για να δούμε βαθύτερα πώς ζει αυτή η προπαγάνδα ως παράσιτο της ιστορίας, διότι δεν είναι τίποτα άλλο επί της ουσίας, όμως άμα την αφήσουμε να εξαπλωθεί μπορεί ακόμα και να σβήσει ένα κομμάτι της με την επιβολή της τεχνητής λήθης, αφού αυτή είναι ικανή να διαπράξει ακόμα και έγκλημα ειρήνης με την γενοκτονία της μνήμης.