47134 - Επειδή η ιδεολογία

Ν. Λυγερός

Επειδή η ιδεολογία
δεν έχει ιστορικό υπόβαθρο
μπορεί να είναι απόλυτα λογική
αλλά η αξιωματική της
είναι ενάντια στην έννοια του έθνους
και κατά συνέπεια της ίδιας
της Ανθρωπότητας.
Αυτό αποδεικνύεται
μέσω της αναβαθμισμένης ιστορίας
χάρη στη βαθιά
και την Χρονοστρατηγική.
Για να μην πέφτεις στην παγίδα
ενός ψεύτικου ορθολογισμού.