47139 - Κωδικοποιημένη ιστορία

Ν. Λυγερός

Κωδικοποιημένη ιστορία
διαβάζεις με τα κείμενα
της αναβαθμισμένης
γιατί βλέπει βαθιά
με την Χρονοστρατηγική
τις σκιές του παρελθόντος
που είχε σβήσει
το σκοτάδι της λήθης
διότι είναι ικανή
να εξερευνήσει
ακόμα και αυτό
για να βρει τα χαμένα
κομμάτια της μνήμης
και να συνθέσει το μέλλον.