47143 - Το βάθος της 9 Δεκεμβρίου

Ν. Λυγερός

Η 9 Δεκεμβρίου
με την αναφορά
που κάνει
στο 1948
και στην πρώτη
εμφάνιση
του όρου
γενοκτονία
στην Χάρτα
των Ηνωμένων Εθνών
χάρη στο έργο
του Lemkin
έχει αποκτήσει
ένα βάθος
που ξεπερνά
τον επετειακό
χαρακτήρα
και αυτό
προβληματίζει
όλους
τους γενοκτόνους
που προσπαθούν
να κρυφτούν
μέσω της λήθης
της βαρβαρότητας.