47147 - Καμιά κοινωνία

Ν. Λυγερός

Καμιά κοινωνία
δεν χωρά
την Ανθρωπότητα
αλλά αυτή
είναι πληθυσμιακά
υποσύνολο
της ένωσης
των κοινωνιών
που δεν εξαρτούνται
από τον Χρόνο
και ασχολούνται
μόνο με τον καιρό
χωρίς να βλέπουν
τις εποχές.

Close Menu