47150 - Μία μόνο ψυχή

Ν. Λυγερός

Μία μόνο ψυχή
μπορείς να σκεφτείς
ότι ζει μέσα
σε πολλά σώματα;
Αν σε δυσκολεύει
να το φανταστείς
τότε επινόησε
την έννοια
της Ψυχότητας
της Ανθρωπότητας
για να σε βοηθήσει
να κατανοήσεις
ότι τα φύλλα
ανήκουν
στο ίδιο δέντρο.

Close Menu