47175 - Το έργο του Vivaldi

Ν. Λυγερός

Το έργο του Vivaldi
είναι ζωντανό παράδειγμα
της εφαρμογής
αναβαθμισμένης ιστορίας
που έσβησε τη λήθη
για να φέρει στην επιφάνεια
από τη βαθιά ιστορία
τα κομμάτια της λήθης
που είχαν ξεχάσει
οι άνθρωποι
λόγω των κοινωνιών
της λήθης
που δεν ήθελαν
τη συνέχεια.