47178 - Τα όργανα της Ιστορίας

Ν. Λυγερός

Τα όργανα της Ιστορίας
δεν ξεχνούν εύκολα
τη μουσική της σύνθεσης
που έχουν ερμηνέψει
γιατί έχουν μέσα τους
την ενέργεια του έργου
που ξεπερνά
τις εποχές
για να γραφτεί
εντός του Χρόνου
χωρίς να σταματά
σε κάποια κοινωνία
της λήθης
λόγω ανάγκης.