47185 - Η ψυχή

Ν. Λυγερός

Η ψυχή
των ανθρώπων
είναι η έκφραση
της Ψυχότητας
της Ανθρωπότητας
όπως είναι
και η ανθρωπιά.
Γι’ αυτό να προσέχεις
να μην πληγώνεις
τις ψυχές
αφού έτσι
πληγώνεις
την Ψυχότητα
δηλαδή
την ίδια
την Ανθρωπότητα.

Close Menu