47186 - Κάθε ψυχή που αγγίζεις

Ν. Λυγερός

Κάθε ψυχή που αγγίζεις
είναι και κομμάτι
της Ψυχότητας
έτσι το πρέπον
είναι να το βλέπεις
για να μη διαπράξεις
έγκλημα κατά
της Ανθρωπότητας
χωρίς καν
να το αντιληφθείς.
Για τον ίδιο λόγο
θα είμαστε
απέναντί σου
αν το κάνεις.

Close Menu