47191 - Είναι πιο εύκολο

Ν. Λυγερός

Είναι πιο εύκολο
να θαυμάσεις
το έργο της φύσης
παρά εκείνο
της Ανθρωπότητας
γιατί το πρώτο
θέλει βλέμμα
ενώ το δεύτερο
απαιτεί νόηση
για να γίνει
αντιληπτό
από τους ίδιους
τους ανθρώπους
ενώ ζουν
μέσα της.

Close Menu