47195 - Με τα κρουστά

Ν. Λυγερός

Με τα κρουστά
σπάζεις
απότομα
τη σιωπή
όμως αν ακολουθούν
άλλο όργανο
έρχονται
να ενεργοποιήσουν
τις παύσεις
με τρόπο
διαφορετικό
που δείχνει
την ουσία
της συντονισμένης
μουσικής.