47199 - Η αγάπη της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Η αγάπη της Ανθρωπότητας
έχει σχέση
άμεση
και βαθιά
με την αμισεία της Ψυχότητας
και γι’ αυτό
είναι τόσο ισχυρή
απέναντι
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
έτσι πιες
από αυτήν
για να μπορέσεις
ν ‘αντέξεις
κι εσύ
το βάρος
του έργου.

Close Menu