47207 - Να δώσετε

Ν. Λυγερός

Να δώσετε
ανθρώπινη
υπόσταση
στους νεκρούς
για να μπορεί
η μνήμη τους
να ενεργοποιηθεί
εντός
της Ανθρωπότητας
χωρίς
να καταπατηθεί
από τη βαρβαρότητα
που θέλει
πάντα
να τους αφανίσει
εντελώς.