47211 - Αν η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Αν η Τουρκία
ήξερε
να επιλέγει
τους συμμάχους της
θα είχε γίνει
σοβαρό κράτος
αλλά δεν μπορεί
να σκεφτεί
πέρα
από τον εαυτό της
και κάθε φορά
εξετάζει
το άμεσο
όφελός της
χωρίς
να υπολογίζει
τις αρνητικές
επιπτώσεις.