47221 - Μέρος ΧVIΙ – 3o Masterclass: “Θεατρικότητας και Ηθοποιότητας”. Λάρνακα, 24/11/2019

Ν. Λυγερός

Οι ταφόπλακες
είναι το ίχνος της ιστορίας,
το πέτρινο ίχνος.
Η συνέχεια του τάφου
χωρίς όμως τη σωρό
και δείχνουν στο μέλλον
πώς ήταν το παρελθόν.
Έχει και το ιερό στοιχείο
και το δέος
και τον σεβασμό.
Κομμάτια ιστορίας
πληγωμένα από την λήθη
κι όμως είναι εδώ
και πάλι,
μετά
από τόσους αιώνες.