47225 - Οι αλλαγές στη ζωή

Ν. Λυγερός

Οι αλλαγές στη ζωή
πρέπει να γίνονται
με στρατηγική
αλλιώς
εκφυλίζουν
την πορεία σου
έτσι
κάθε βήμα
έχει νόημα
όταν πρόκειται
για εξέλιξη
που έχει
επιπτώσεις
για τη συνέχεια
του έργου
της Ανθρωπότητας.