47227 - Με το άκουσμα

Ν. Λυγερός

Με το άκουσμα
της νέας μουσικής
αρχίσαμε
να βλέπουμε
διαφορετικά
τον κόσμο
της ανάγκης
για εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
που ξεπερνά
κάθε όριο
και γι’ αυτό
ξεκινήσαμε
άλλη σύνθεση
για το επόμενο
στάδιο.