47229 - Οι αριθμοί

Ν. Λυγερός

Οι αριθμοί
είναι πάντα
σημαντικοί
γιατί κουβαλούν
πληροφορίες
της μνημοσύνης
για την νοημοσύνη
του μέλλοντος
κι έτσι
μπορείς
να μάθεις
μέσω τους
για τις γέφυρες
του Χρόνου
που παλεύει
για την Ανθρωπότητα.