47238 - Η εκστρατεία

Ν. Λυγερός

Η εκστρατεία
της Μακεδονίας
ολοκληρώθηκε
σε όλα τα σημεία
που είχαν
ανάγκη
να προχωρήσουν
έτσι ανοίξαμε
νέους δρόμους,
μονοπάτια
και γέφυρες
γιατί ο αγώνας
θέλει
κι άλλες
μάχες
για να γίνει
το μέλλον
πραγματικότητα.