47249 - Ο πρόσφυγας

Ν. Λυγερός

Ο πρόσφυγας
δεν είναι
παράνομος
μετανάστης
όσο
και να θες
να μπερδέψεις
τις δύο
έννοιες
για λόγους
κομματικούς
διότι
εδώ
η διαφορά
είναι
θεμελιακή.