47251 - Ξεκινάς

Ν. Λυγερός

Ξεκινάς
μόνο
με μερικές
νότες
και τελικά
βλέπεις
να ζει
μέσα σου
η μουσική
και μέσω
της σύνθεσης
να παίρνει
κομμάτια
δικά σου
για να πλάσει
το έργο
της καινοτομίας.