47252 - Να προσέχεις

Ν. Λυγερός

Να προσέχεις
τα κόμματα
που προσπαθούν
να παριστάνουν
άλλο κόμμα
γιατί είναι
έτοιμα
για όλα
όταν πρόκειται
να πάρουν
την εξουσία
αφού
ξέρουν
ότι τα ίδια
δεν έχουν
καμία
ουσία.