47268 - Η Δημιουργία τεχνητής απόστασης

Ν. Λυγερός

Η Δημιουργία τεχνητής απόστασης
είναι μεθοδολογία
που ανήκει
στην πλάγια σκέψη
επί της ουσιας
διότι επιτρέπει
στον παρατηρητή
να εξετάσει
διαφορετικά
την πραγματικότητα
ενός προβλήματος
που εμπεριέχει
μία δυσκολία
που απαγορεύει
την μετωπική
προσέγγιση.