47269 - Στη στρατηγική

Ν. Λυγερός

Στη στρατηγική
έχει τεράστια
σημασία
να διαχωρίσεις
τις έννοιες
της άσκησης,
του προβλήματος
και του ζητήματος
για να ξέρεις
πώς να βάλεις
την ενέργειά σου
για την επίλυση
αλλιώς
κινδυνεύεις
να έχεις
εξαρχής
λανθασμένη
προσέγγιση.