47270 - Σε θέματα στρατηγικής

Ν. Λυγερός

Σε θέματα στρατηγικής
δεν μπορείτε
να είστε χαρούμενοι
χωρίς γνώσεις
γιατί υπάρχει
το βάθος
της ιστορίας
που πρέπει
να γίνει γνωστό
για να δεις
κι όχι μόνο
να κοιτάζεις
γιατί αλλιώς
το βλέμμα σου
θα εκφυλίζει
τις καταστάσεις
και δεν θα χαίρεται
η ψυχή σου.