47271 - Στην Αμερική

Ν. Λυγερός

Στην Αμερική
το πιο δύσκολο
για ένα ψήφισμα
είναι πάντα
η Γερουσία
γιατί κάθε
Γερουσιαστής
μπορεί
να το σταματήσει
γι΄ αυτό
πρέπει
να είσαι
χαρούμενη
για την αναγνώριση
της γενοκτονίας
των Αρμενίων.