47276 - Χωρίς καινοτομία

Ν. Λυγερός

Χωρίς καινοτομία
δεν μπορείς
ν΄ αγγίξεις
την ελευθερία
και παραμένεις
στο καθεστώς
της απελευθέρωσης
που λειτουργεί
ως ενδιάμεσο
ενός αγώνα
που περιμένει
το επόμενο
στάδιο
για να ζήσεις
την ουσία
της ζωής.