47280 - Οι μεγάλες χώρες

Ν. Λυγερός

Οι μεγάλες χώρες
όταν κάνουν
σωστές
συμμαχίες
δίνουν
προτεραιότητα
στις μικρές
ενώ
αυτές
που είναι
βάρβαρες
τις καταπατούν
για να είναι
σίγουρες
ότι θα είναι
μαζί τους.