47282 - Σε μια συμμαχία

Ν. Λυγερός

Σε μια συμμαχία
ο πιο ισχυρός
είναι μόνος
σε κάθε
περίπτωση
έτσι
αν θέλει
ο πιο αδύναμος
να βελτιστοποιήσει
τις δυνατότητες
που έχει
πρέπει
ν’ αποφεύγει
να του προκαλεί
κόστος
λόγω
προστασίας.