47283 - Με τα φυτά

Ν. Λυγερός

Με τα φυτά
μπορείς
να δεις
εύκολα
την έννοια
της πολυκυκλικότητας
διότι
ακόμα
κι αν πιστεύεις
ότι πέθαναν
βλέπεις
την επιστροφή τους
και χαίρεσαι
αφού
είναι
η απόδειξη
της ύπαρξής της.