47292 - Ελάχιστα δεδομένα

Ν. Λυγερός

Ελάχιστα δεδομένα
χρησιμοποιεί
η τακτική
ενώ
η στρατηγική
αξιοποιεί
ταυτόχρονα
μεγάλες
ποσότητες
δεδομένων
πέρα
από τη βάση
την κλασική
και μάλιστα
μπορεί
να γίνει
και βαθύ
νευρωνικό δίκτυο.