47297 - Ως αποστολή

Ν. Λυγερός

Ως αποστολή
στο παρελθόν
είδαμε
την αντιμετώπιση
μιας γενοκτονίας
της μνήμης
που έχει
αφαιρέσει
κομμάτια
από την ιστορία
του Ελληνισμού
και αυτό
αποτελεί
μία πράξη
βαρβαρότητας
ενάντια
στη συνέχεια
του μέλλοντος.