47298 - Με τις πρώτες

Ν. Λυγερός

Με τις πρώτες
ματιές
του χώρου
και τα πρώτα
βλέμματα
αντιληφθήκαμε
πόσο σημαντική
ήταν αυτή
η έκταση
της ιστορίας
πέρα
από τα όρια
τα τυπικά
αφού
θέλουμε
τη συνέχεια.