47299 - Το νέο παίγνιο

Ν. Λυγερός

Το νέο παίγνιο
απέκτησε
νόημα
με τα πρώτα
μαθήματα
διότι
οι μικροί
μαθητές
ανακάλυψαν
την ουσία
της λεπτομέρειας
που γίνεται
ένδειξη
για την επίλυση
του παράξενου
προβλήματος.