47301 - Μέσα στο δάσος

Ν. Λυγερός

Μέσα στο δάσος
ανάμεσα
στα δέντρα
βρήκαμε
τους τάφους
του παρελθόντος
που πολλοί
είχαν
απλώς
ξεχάσει
σαν να μην υπήρξαν
ποτέ
ενώ ανήκουν
στην ιστορία
του Ελληνισμού.