47303 - Μέσα στο χώρο

Ν. Λυγερός

Μέσα στο χώρο
του Χρόνου
θέλω
να φανταστείς
μια διάλεξη
που εξηγεί
την ουσία
αυτού
του κομματιού
της ιστορίας
που μερικοί
προσπάθησαν
να σβήσουν
για να μην υπάρχουν
ούτε
ίχνη
ζωής.