47323 - Ο Σωκράτης

Ν. Λυγερός

Ο Σωκράτης
με το ύφος του
θα μπορούσε
να ήταν
ένας από τους ήρωες
του Σοφοκλή
διότι
αντιπροσωπεύει
άριστα
τη διαφορά
της δικαίωσης
με την έννοια
της δικαιοσύνης
αφού αυτή
είναι της
κοινωνίας
ενώ η πρώτη
της Ανθρωπότητας