47327 - Όσο κοινωνικός

Ν. Λυγερός

Όσο κοινωνικός
είναι ο Αριστοφάνης
τόσο ανθρώπινος
είναι ο Σοφοκλής
και γι’ αυτό
μόνο ο δεύτερος
αγγίζει ουσιαστικά
την Ανθρωπότητα
επειδή εξετάζει
με βαθύτητα
τις αξίες
που σχετίζονται
με τις ανθρώπινες
ψυχές
και δεν σταματά
στους ανθρώπους
και την ύπαρξή τους.