47328 - Η καινοτομία του Σοφοκλή

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία του Σοφοκλή
προέρχεται
από το γεγονός
ότι ασχολείται
με τον άνθρωπο
και μετά
την καταδίκη
ή ακόμα
και τον θάνατο
διότι
κατάλαβε
ότι η υψηλή
δικαιοσύνη
είναι μόνο
η δικαίωση
της Ανθρωπότητας.