47329 - Με το όνομα

Ν. Λυγερός

Με το όνομα
του στρατού
έχουν πια
πρόβλημα
τα Σκόπια
γιατί
δεν υπάρχει
σύμφωνη
γνώμη
και σε αυτό
το θέμα
παρόλο
που ανήκει
στο πλαίσιο
του Προσυμφώνου
που δεν μπορεί
να λειτουργήσει.