47339 - Ακόμα και η Αθηνά

Ν. Λυγερός

Ακόμα και η Αθηνά
δεν λειτουργεί
απαραίτητα
στο πλαίσιο
της δικαιοσύνης
μέσα της δικαίωσης
αλλά μόνο
της σκληρής
που δεν θέλει
να καταλάβει
την ουσία
της πολιτικής
απόφασης
του Οδυσσέα
σε σχέση
με τον Αχιλλέα
για τον Αίαντα.