47341 - Οι εικόνες της μουσικής

Ν. Λυγερός

Οι εικόνες της μουσικής
απεικονίζονται
με τη γραφή
την ώρα
που εκτελείται
το κομμάτι
για να υπάρξει
το ζωντανό
ίχνος
της απόδοσης
και να μπορεί
κάποιος
άλλος
να το αναγνώσει
για να ανήκει
στη μνημοσύνη του.