47343 - Η δύναμη της Λούλας

Ν. Λυγερός

Η δύναμη της Λούλας
προέρχεται
από τη βαθιά
πίστη της
στον Ελληνισμό
και δεν επηρεάζεται
από τις κοινωνικές
προσεγγίσεις
που βάζουν
εμπόδια
ακόμα
και μέσα
στο απέραντο
γαλάζιο
αφού
δεν βλέπουν
πέρα
του ορίζοντα.