47347 - Η ελευθερία της Βορείου Ηπείρου

Ν. Λυγερός

Η ελευθερία της Βορείου Ηπείρου
χρειάζεται
περισσότερο
από μια απελευθέρωση
θέλει
και στρατηγική
βάθους
που θεμελιώνεται
πάνω
στην ιστορία
όταν αυτή
είναι αναβαθμισμένη
για ν’ αντέξει
τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
της λήθης.