47350 - Ποιος είναι ικανός 

Ν. Λυγερός

Ποιος είναι ικανός
να βγάλει
το πέπλο
της λήθης
πάνω
από τα θύματα
μιας γενοκτονίας
της μνήμης
μετά
από δεκαετίες
για να φανεί
η αλήθεια
γυμνή
όπως
τη βλέπει
η Ανθρωπότητα.